Thanh toán

Thanh toán

Quý khách chuyển khoản hoặc tiền mặt vào tài khoản của công ty như sau: 
Số tài khoản: 87157569

Chủ tài khoản: Công ty TNHH DV TM Quảng Cáo Gia Phát
Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) PGD-KCN Tân Bình-Tp.HCM

( Bằng cách ra ngân hàng gần nhất chuyển khoản theo phương thức ủy nhiệm chi hoặc đưa tiền mặt nhờ ngân hàng chuyển hoặc có thể thực hiện qua máy ATM hay SMS / Internet Banking.)

 Lưu ý: Phí chuyển khoản (nếu có) phát sinh từ giao dịch chuyển khoản vào tài khoản công ty sẽ do người chuyển chịu.